Trening asertivnostiTrening za učinkovitejšo komunikacijo z drugimi in boljše samospoštovanje in razvijanje samozavesti

Ključna področja, na katera s treningom posežemo in jih korenito spremenimo so:


• vera vase ter v svoje sposobnosti in znanja
• biti to kar si
• učinkovita komunikacija z drugimi
• konstruktivno reševanje konfliktov
• prenehanje prakticiranja različnih oblik nasilja oz. neenakopravnosti v odnosih
• sprememba nasilnega vedenja pri sebi in odkrivanje drugačnih poti
• postavljanje zase in za svoje pravice
• deljenje življenjskih izkušenj s širšim krogom soljudi
• izražati čustva in verjeti v lastno sposobnost odločanja.


Trening najbolj pomaga tistim, ki se v socialnih situacijah ne znajo postaviti zase, dajejo prednost drugim in ne znajo reči ne (ne znajo postaviti meje), kar paradoksalno povečuje jezo v notranjosti, ki kliče k izbruhu na neustrezen način.


Udeleženci ob aktivni udeležbi osvojite spretnosti, ki jih funkcionalno uporabite v različnih socialnih situacijah, predvsem v tistih, v katerih ste bili do sedaj manj pronicljivi in pasivnejši ter nemirni.

Tisti z neustreznim izražanjem nemoči, pa agresivnost zamenjate z gotovostjo vase in strpnejšim izražanjem vedenja. Takšno vedenje pa zmanjšuje strah in tesnobo.


ASERTIVNOST nam pomaga, da:
• se počutimo močnejše
• verjamemo v lastno možnost odločanja
• lahko izražamo in vzamemo odgovornost za svoje občutke
• rečemo "Ne, ne morem več. Potrebujem pomoč."
• se zavedamo pravic, ki jih imamo
• izberemo življenjski stil, s katerim smo sami najbolj zadovoljni
• se počutimo zadovoljni sami s seboj in imamo dobro samopodobo
• znamo ravnati s konflikti v svojem življenju in odnosih
• imamo občutek samozaupanja
• najdemo ravnovesje v življenju
• znamo prisluhniti svojemu telesu in notranjim glasovom
• izbiramo medosebne odnose, v katera vstopamo
• se počutimo samozavestno…


Sledimo osnovnim smernicam in teoretičnim postavkam treninga asertivnosti, vendar se fleksibilno prilagajamo posebnostim sleherne skupine, kar je ključno za doseganje najboljših rezultatov, saj se zavedamo individualnih potreb ter značilnosti udeležencev.
 

Pričetek oktober 2020