PREDAVANJA IN DELAVNICEŠolsko leto 2015/2016:


Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

Župnija sv. Duh Celje
december 2015
Predavanje za starše
starši
MDDSZ, Socialna zbornica Slovenije
december 2015
Preprečevanja nasilja v družini
socialni delavci
Bližina Celje
november 2015
Pripovedovanje zgodb
psihoterapevti, strokovni delavc
OŠ Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistricanovember 2015Preventiva zasvojenostiučenci
Bližina Celje
oktober 2015
Pripovedovanje zgodb
psihoterapevti, strokovni delavci
CSD Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Šentjur
oktober 2015
Predavanje za rejnice
rejnice
Bližina Celjeoktober 2015RIsanjepsihoterapevti, strokovni delavci
Bled, konferenca o zasvojenosti
oktober 2015
Razlogi za ločitev pri ženah zdravljenih alkoholikov
udeleženci konference
Bled, konferenca o zasvojenostioktober 2015
Terapevtska podpora otrokom zasvojenih staršev
udeleženci konference
OŠ Frana Roša Celje
oktober 2015
Predavanje za starše
starši in učitelji
Center medgeneracijskega druľenja Celje
oktober 2015Razlike med moškimi in ženskami
udeleženci
Inštitut Jožefa Štefana
oktober 2015Vedenja in okoliščine, ki pripeljejo do razveze
udeleženci konference
OŠ Lava Celje
oktober 2015
Delavnice za učence
učenciPREDAVANJA IN DELAVNICEŠolsko leto 2014/2015:


Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

OŠ Lava Celjejunij 2015Sistemski pristop pri reševanju psihičnega nasilja med mladostnikistarši, učitelji
Knjižnica Brežicejunij 2015Zasvojenost - vedenje, ki spreminja razpoloženjestarši, strokovni delavci
Bližina Celjemaj 2015Terapevtsko delo s peskovnikompsihoterapevti, storkovni delavci
Blilžina Celjemaj 2015Terapija z otrokipsihoterapevti, strokovni delavci
SDB Mariborapril 2015Družina in vzgoja v 21. stoletjustarši
Bližina Celjeapril 2015Usmerjeni družinski genogramipsihoterapevti, strokovni delavci
Kongres ZZDTS, Ljubljanamarec 2015Terapevtska obravnava otrokzakonski in družinski terapevti
Kongres ZZDTS, Ljubljanamarec 2015Nezadovoljstvo na delovnem mestuzakonski in družinski terapevti
Kongres ZZDTS, Ljubljanamarec 2015Klinična obravnava otrok z vedenjskimi težavami na področju spolnostizakonski in družinski terapevti
Hotel Monsmarec 2015Težave na delovnem mestupsihoterapevti
Bližina Celjefebruar 2015Terapevtsko delo s peskovnikompsihoterapevti, strokovni delavci
Bližina Celjejanuar 2015Terapija z otrokipsihoterapevti, strokovni delavci
Oš Janeza Mencingerja, Bohinska Bistricanovember 2014Preventiva zasvojenostiučenci
CSD Velenjenovember 2014Kako otrokom pomagati oblikovati pozitivno samopodoborejnice in rejniki
Bližina Celjenovember 2014Terapija z otrokipsihoterapevti, strokovni delavci
Knjižnica Rimske Toplicenovember 2014Aktivno in odgovorno starševstvostarši
Računovodsko podjetjenovember 2014Preventiva pred izgorelostjozaposleni
Bližina Celjeoktober 2014Terapevtsko delo s peskovnikompsihoterapevti, strokovni delavci
Inštitut Jožef Štefan, Ljubljanaoktober 2014Zakaj se žena želi ločiti od moža, ko se le-ta pozdravi zasvojenosti  od alkohola?udeleženci konference Demografski izzivi
Društvo Samarijan, Ljubljanaoktober 2014Duhovnost kot vir močiprostovoljci
Teologija v dialogu, Mariboroktober 2014Na kakšen način vstopamo v odnose in gradimo občestva v svojih skupnostih in kako s predstavniki drugih krščanskih Cerkva?udeleženci mednarodnega ekumenskega simpozija
Teologija v dialogu, Mariboroktober 2014Srečanja s samim seboj kot prvi pogoj za sprejemanje drugih krščanskih Cerkvaudeleženci mednarodnega ekumenskega simpozija
OŠ Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistricaoktober 2014Preventiva zasvojenostiučenci
Bližina Celjeseptember 2014Terapija z otrokipsihoterapevti, strokovni delavci
Občina Beltinciseptember 2014Predstavitev doktorske nalogeudeleženci
Festival Stična mladih, Stičnaseptember 2014Psihologija in duhovnost z roko v rokimladostniki
Šolsko leto 2013/2014:


Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

Uskovniški tedni na Pokljukijulij 2014Stopi iz vrste: pokaži kdo simladinski animatorji
Bližina, Celjemaj 2014Usmerjeni družinski genogramipsihoterapevti, strokovni delavci
Bližina, Celjemaj 2014Terapija z otrokipsihoterapevti, strokovni delavci
Sekcija za varne hiše in materinske domove, Rogaška Slatinamaj 2014Delo z otroki, ki so žrtve družinskega nasiljastrokovni delavci na področju nasilja
Teološka fakulteta, Ljubljanaapril 2014Complication in sexuality and innovative relational couple therapypsihoterapevti
Bližina Celjefebruar 2014Terapevtsko delo s peskovnikompsihoterapevti, strokovni delavci
CSD Slovenj Gradecdecember 2013Izobraževanje za rejnike: Kako razumeti mladostnika?rejnice, strokovni delavci
CSD Velenjenovember 2013Izobraževanje za rejnike: Kako razumeti mladostnika?rejnice, strokovni delavci
CSD Slovenske Konjicenovember 2013Izobraževanje za rejnike: Zasvojenost kot klic na pomočrejnice, strokovni delavci
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, TeoFoktober 2013Travma in travmatični streszakonski in družinski terapevti
CSD Šentjur, CSD Šmarje pri Jelšah
oktober 2013Izobraževanje za rejnike: Kako razumeti otrokove potrebe in želje
rejniki, rejenci, strokovni delavci
Gimnazija Želimljeoktober 2013Kako živeti odnosedijaki, dijakinje
Bližina Celjeseptember 2013Terapija z otrokipsihoterapevti, strokovni, svetovalni delavci
Ljubljana, hotel Monsseptember 2013Pomoč otrokom v stiski: integracija možganov preko izkustvenega učenjasocialni delavci
Williamsburg, College of W&M, VA, ZDAseptember 2013Childhood trauma and couple relationshipsdoktorski študenti
Williamburg, College of W&M, VA, ZDAseptember 2013Working with abused Childrenmagistrski študenti
Williamsburg, College of W&M, VA, ZDAseptember 2013Clinical supervisiondoktorski študentiŠolsko leto 2012/2013:

 

Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

Bologna, Italijajunij 2013Reliving childhood trauma in couple relationship and resolution in relational marriage therapystrokovnjaki s področja travm
Bližina Celjejunij 2013Starševstvo po razvezimame
Bližina Celjejunij 2013Starševstvo po razveziočetje
Bližina Celjemaj 2013Terapija z otrokizakonski in družinski terapevti, strokovni, svetovalni delavci
Bližina Celjemaj 2013Starševstvo po razveziočetje
Bližina Celjemaj 2013Starševstvo po razvezimame
II. OŠ Celjemaj 2013Droge, zasvojenost in mistarši, učitelji
Teološka fakulteta Ljubljanaapril 2013Terapevtska pomoč otrokom z izkušnjo travme v primarni družinizakonski in družinski terapevti
Bližina Celjeapril 2013Starševstvo po razvezimame
Bližina Celjeapril 2013Starševstvo po razveziočetje
OŠ Bistrica ob Sotliapril 2013Prepoznavati otrokove potrebe in občutjastarši, učitelji
Bližina Celjemarec 2013Terapija z otrokizakonski in družinski terapevti
I. OŠ Celjefebruar 2013Odgovorna vzgoja otrokastarši, učitelji
Bližina Celjefebruar 2013Starševstvo po razvezimame
Bližina Celjefebruar 2013Starševstvo po razveziočetje
Bližina Celjefebruar 2013Moški in čustvamoški
ŠENT Celjefebruar 2013Odnosi uporabniki
Cankarjev dom, Ljubljanajanuar 2013Zasvojenost kot način samozdravljenja posttravmatske stresne motnjestrokovnjaki s področja zasvojenosti
Bližina Celjejanuar 2013Terapija z otrokizakonski in družinski terapevti
Bližina Celjejanuar 2013Moški in čustvamoški
Bližina Celjejanuar 2013Starševstvo po razvezimame
Bližina Celjejanuar 2013Starševstvo po razveziočetje
Bližina Celjedecember 2012Moški in čustvamoški
Knjižnjica Laškodecember 2012Odnosi v družiniširša javnost
CSD Slovenske Konjicenovember 2012Razumeti otroka-mladostnikarejnice, rejniki
OŠ Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistricanovember 2012Preventiva zasvojenostiučenci
CSD Celjenovember 2012Nasilje v družinistrokovne delavke, delavci
Filozofska fakulteta, Ljubljananovember 2012Mistaking someone in the present for someone from the pastštudenti
Marianum, Veržejoktober 2012Medgeneracijska solidarnost v družini - veselje v sožitjusodelavci in sodelavke Karitas


Šolsko leto 2011/2012:

 

Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

Don Boskov center Celjejunij 2012Besede in njihova močzakonci, pari
Don Boskov center Celjejunij 2012Najine potrebezakonci, pari
Don Boskov center Celjemaj 2012Kako lahko sodelujeva kot starša?zakonci, pari
Don Boskov center Celjemaj 2012Spolnost in intimnostzakonci, pari
Don Boskov center Celjeapril 2012Zakaj se prepirava vedno zaradi istih tem?zakonci, pari
Don Boskov center Celjeapril 2012Zakaj ravno midva skupaj?zakonci, pari
Sheraton Wall Centre Vancouver, Canadamarec 2012Relational Couples Therapy with Adult Survivors of Childhood Sexual Abuse
psihoterapevti
Medicinska fakulteta Ljubljanamarec 2012

Odvisnost kot oblika izkrivljene religioznosti


zakonski in družinski terapevti
Medicinska fakulteta Ljubljanamarec 2012

Modeli razumevanja odvisnosti in relacijska družinska terapija


zakonski in družinski terapevti
Medicinska fakulteta Ljubljanamarec 2012

Bulimija in samopoškodovanje kot odgovor na disfunkcionalne odnose v družini


zakonski in družinski terapevti
CSD Laško, Hiša generacijjanuar 2012Preventiva zasvojenostirejnice, rejniki, rejenci
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
november 2011Nekonfliktna komunikacija s pacienti in obvladovanje stresa
Društvo fizioterapevtov - Gorenjska

Slomškova dvorana Maribor, Nikodemovi večeri

november 2011

Nasilje v družini

študenti

Gimnazija Jesenice

november 2011

Razumeti mladostnika

starši, učitelji

OŠ Bohinjska Bistricanovember 2011Zasvojenostiučenci 9. razreda
Veržej, Gimnazija Želimljeoktober 2011Ljubezen in spolnostdijaki
Družinski inštitut Bližina Celjeoktober 2011 - december 2011Trening asertivnostiposamezniki


Šolsko leto 2010/2011:

 

Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

Univerza na Dunaju

avgust 2011

The Attitude towards One’s Own Body in Adult Survivors of Childhood Abuse

teologi

Ptuj, X. Alpe-Adria konferenca o alkoholizmu

maj 2011

The role of shame regulation in addiction

klinični strokovnjaki

Ptuj, X. Alpe-Adria konferenca o alkoholizmu

maj 2011

Alcohol as an alleviator of pain stemming from childhood sexual abuse and the resolution of traumatic consequences in relation

klinični strokovnjaki

Don Boskov center

maj 2011

Kako do osrečujoče spolnosti?

zakonci, pari

Don Boskov center

maj 2011

Kako otroku olajšati razvezo?

starši

Don Boskov centermaj 2011Problematično vedenje otrokastarši
Vrtec Pozelaapril 2011Samostojnost, odgovornost, meje in razvajenoststarši
Don Boskov centerapril 2011Reševanje konfliktov z najstnikomstarši
Don Boskov centerapril 2011Kako naju pretekle izkušnje pogojujejo?zakonci, pari
Župnija Sv. Nikolaja Murska Sobotamarec 2011Zakonski odnos - konflikti in reševanje težavzakonci, pari
Don Boskov centermarec 2011Razumeti in preprečiti nezvestobozakonci, pari
Vrtec Polzelamarec 2011Samostojnost, odgovornost, meje in razvajenoststarši
Don Boskov centermarec 2011Preventiva spolne zlorabestarši
Vrtec Kokricafebruar 2011Reševanje konfliktov med otroci in staršistarši
I. OŠ Rogaška Slatinafebruar 2011Kako se pogovarjati z otrokom?starši in učitelji
OŠ Pristava pri Mestinjifebruar 2011Samostojnost, odgovornost, meje in razvajenost
starši in učitelji
Don Boskov centerfebruar 2011Razvijanje samozavestistarši
Don Boskov centerfebruar 2011Družina otroka s posebnimi potrebamistarši
Don Boskov centerfebruar 2011Težave s spanjem pri otrocihstarši
I. OŠ Rogaška Slatinafebruar 2011Kako se pogovarjati z otrokom?starši in učitelji
Vrtec Polzelafebruar 2011Samostojnost, odgovornost, meje, razvajenost (4-6 let)starši
Vrtec Polzelafebruar 2011Samostojnost, odgovornost, meje, razvajenost (1-3 let)
starši
Don Boskov centerjanuar 2011Razlike med moškim in ženskozakonci, pari
Don Boskov centerjanuar 2011Izražanje jeze v družinistarši
II. OŠ Rogaška Slatinajanuar 2011Postavljanje mejastarši
OŠ Polzelajanuar 2011Varen otrokstarši
Don Boskov centerjanuar 2011Razumeti in preprečiti motnje hranjenjastarši
OŠ Grižedecember 2010Kako kvalitetno preživeti praznikestarši
OŠ Zrečedecember 2010Delo za šolo in staršistarši
Don Boskov centerdecember 2010Trening asertivnostiposamezniki, starši
Don Boskov centerdecember 2010Praznovanje v družinistarši
Don Boskov centerdecember 2010Najine potrebe in željezakonci, pari
OŠ Polzeladecember 2010Razumeti otrokove potrebestarši
OŠ Andraž nad Polzelo december 2010Varen otrokstarši
Don Boskov centerdecember 2010Kako se pogovarjati o spolnosti?starši
OŠ Kranjska Goradecember 2010Ko se v družini pojavi depresijastarši
IV. OŠ Celjedecember 2010Odnos med spolomaučenci
IV. OŠ Celjedecember 2010Odnos do starejšihučenci
OŠ Frana Kranjca Celjenovember 2010Varen otrokstarši
Gimnazija Trbovljenovember 2010Spremljanje otrokovega učenjastarši
Dominikov dom Pohorje - Gimnazija Želimljenovember 2010Odnosi med spolomadijaki
OŠ Frana Kranjca Celjenovember 2010Preventiva zasvojenostiučenci
OŠ J.M. Bohinjska Bistricanovember 2010Preventiva zasvojenost*učenci
OŠ Griženovember 2010Preventiva zasvojenostistarši
OŠ Mojstrananovember 2010Ko se v družini pojavi depresijastarši
OŠ Kranjska Goranovember 2010Odnosi v družinistarši
Don Boskov centernovember 2010Otrok in zasvojenoststarši
OŠ Polzelanovember 2010Razumeti otrokove potrebestarši
Don Boskov centernovember 2010Zamera in odpuščanjezakonci, pari
OŠ Polzelanovember 2010Preventiva zasvojenostistarši
OŠ Vojniknovember 2010Mladostnik in izsiljevanjestarši
Don Boskov centernovember 2010Komunikacija med staršemastarši
OŠ Frana Roša Celjeoktober 2010Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
OŠ Lavaoktober 2010Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
Don Boskov centeroktober 2010Postavljanje mejastarši
Don Boskov centeroktober 2010Zakaj prihaja do konfliktov in kako jih lahko rešimo?zakonci, pari
Don Boskov centeroktober 2010Otrok in šolastarši
OŠ Mojstranaoktober 2010Pogovor z mladostnikom o spolnostistarši
OŠ Mojstranaseptember 2010Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši
OŠ Mojstranaseptember 2010Odnosi v družinistarši
 


Šolsko leto 2009/2010:

 

Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

Zdravstveni dom Žalecjunij 2010Odnosi po končanem zdravljenju odvisnostiKlub za zdravljene alkoholike, svojci
Stranice - kulturni domjunij 2010Povezanost med partnerskim in starševskim odnosomstarši
Vojnik - kapela sv. Mihaelamaj 2010Nenasilje kot osnova solidarnosti z drugimiširša javnost
Hotel Lev - Ljubljanamaj 2010Konflikt v partnerskem odnosu - zapleti v spolnostiudeleženci Dneva RDT
Don Boskov centermaj 2010Preprečimo nasiljestarši
Don Boskov centermaj 201012 korakov do kvalitetnega zakonskega odnosazakonci, pari
Don Boskov centermaj 2010Različne vloge otrok v družinistarši
Župnija Šentvid pri Grobelnemapril 2010Razumeti mladostnikastarši
Šmarje pri Jelšahapril 2010Odnosi v družiniKlub za zdravljene alkoholike
Don Boskov centerapril 2010Čustvene zlorabe v družinistarši
OŠ Lava Celjeapril 2010Komunikacija z mladostnikomstarši
Don Boskov centerapril 2010Najpogostejši zakonski zapletizakonci, pari
OŠ Lipnicamarec 2010Preprečimo odvisnost med šolarji*učenci
Don Boskov centermarec 2010Pomoč mladostniku pri poklicnem odločanjustarši
OŠ Bledmarec 2010Preprečimo odvisnost med šolarji*učenci
Don Boskov centermarec 2010Po kakšnem ključu se "najdemo"?zakonci, pari
OŠ Koroška Belamarec 2010Preprečimo odvisnost med šolarjistarši
Don Boskov centermarec 2010Mladostnik in izsiljevanjestarši
Gimnazija Radovljicamarec 2010Preprečimo odvisnost med dijaki*dijaki
Don Boskov centerfebruar 2010Z roki v roki: dober zakon, dobro starševstvostarši
Zavod za zdravstveno varstvo Celjefebruar 2010Odnosi v družiniAnonimni alkoholiki in svojci
Vrtec Polzelafebruar 2010Biti dober oče in mamastarši
OŠ Gorjefebruar 2010Preprečimo odvisnost med šolarji*učenci
Don Boskov centerfebruar 2010Soodvisnost v zakonuzakonci, pari
Hiša generacij, Laškofebruar 2010Dota primarne družineKlub zdravljenih alkoholikov in svojci
OŠ Mojstranafebruar 2010Preprečimo odvisnost med šolarji*učenci
Don Boskov centerfebruar 2010Reševanje konfliktov z najstnikomstarši
Gimnazija Rogaška Slatinafebruar 2010Samopodoba*dijaki
OŠ Črenšovcifebruar 2010Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
Gimnazija Rogaška Slatinafebruar 2010Preventiva zasvojenosti*dijaki
Don Boskov centerjanuar 2010Pogovor v družini o spolnostistarši
OŠ Kranjska Gorajanuar 2010Razumeti otroka/mladostnikastarši
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenicejanuar 2010Biti dober oče in mamastarši
OŠ Gorjejanuar 2010Preprečimo zasvojenosti med šolarji*učenci
Don Boskov centerjanuar 2010Kaj sva prinesla s seboj iz najinih družin in kako se to odraža v najinem odnosu?zakonci, pari
OŠ Žalecjanuar 2010Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
Vrtec Tržičjanuar 2010Biti dober oče in mamastarši
Don Boskov centerjanuar 2010Odhod otroka od doma - vstop v svetstarši
OŠ Črenšovcijanuar 2010Otrokove potrebestarši, učitelji
OŠ Mojstranajanuar 2010Odhod otroka od domastarši
OŠ Frankolovojanuar 2010Odgovorno starševstvostarši, učitelji
II. OŠ Celjedecember 2009Zasvojenosti*učenci
II. OŠ Celjedecember 2009Odnos med spoloma*učenci
Don Boskov centerdecember 2009Kako preživeti praznike?starši
OŠ Frankolovodecember 2009Kako razumeti mladostnika?starši
OŠ Črenšovcidecember 2009Biti dober oče in mamastarši, učitelji
Don Boskov centerdecember 2009Kako do dobrega zakonskega odnosa?zakonci, pari
OŠ Polzeladecember 2009Pogovor v družini o spolnostistarši, učitelji
Don Boskov centerdecember 2009Otrok noče stran od računalnikastarši
OŠ Grižedecember 2009Razumeti otroka/mladostnikastarši, učitelji
OŠ Polzeladecember 2009
Razumeti otrokove potrebe in težavestarši, učitelji
OŠ Mojstranadecember 2009
Razumeti otroka/mladostnika in kako mu postaviti meje?starši, učitelji
OŠ Prežihovega Voranca Jesenicedecember 2009
Mladostnik in spolnoststarši, učitelji
OŠ Mojstranadecember 2009
Biti dober oče in mamastarši
OŠ Koroška Beladecember 2009
Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši
Gimnazija Trbovljenovember 2009Spremljanje otrokovih šolskih obveznosti
starši
Vrtec Podčetrteknovember 2009
Vzgoja otrokstarši
OŠ Podčetrteknovember 2009
Vzgoja mladostnikovstarši, učitelji
OŠ Prežihovega Voranca Jesenicenovember 2009
Stili vzgojestarši, učitelji
OŠ Koroška Belanovember 2009
Pogovor v družini o spolnosti in odvisnostistarši, učitelji
OŠ Josipa Vandota Kranjska Goranovember 2009
Stili vzgojestarši
OŠ Koroška Belanovember 2009
Razumeti otroka/mladostnikastarši, učitelji
OŠ Koroška Belanovember 2009
Biti dober dober oče in mamastarši, učitelji
OŠ Prežihovega Voranca Jesenicenovember 2009
Razumeti otroka/mladostnika in kako mu postaviti meje?starši, učitelji
OŠ J.Z. Bohinjska Bistricanovember 2009
Preventiva zasvojenosti*učenci
OŠ Koroška Belanovember 2009
Samopodoba*učenci
OŠ Koroška Belanovember 2009
Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
III. OŠ Celjenovember 2009
Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
III. OŠ Celjenovember 2009
Odvisnosti*učenci
Don Boskov centernovember 2009
Kako otroku postaviti meje?starši
OŠ Andraž nad Polzelonovember 2009
Otrokove šolske obveznostistarši, učitelji
CSD Šentjur in Šmarje pri Jelšahnovember 2009
Postavljanje mejerejnice
Gimnazija Rogaška Slatinanovember 2009
O odvisnosti in zaljubljenosti*dijaki
Don Boskov centernovember 2009
Reševanje konfliktov v zakonuzakonci, pari
OŠ Polzelanovember 2009
Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
OŠ Lava Celjenovember 2009
Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
OŠ Lava Celjenovember 2009
Zaljubljenost*učenci
CSD Celjenovember 2009
Delo z žrtvami in storilci nasiljasocialne delavke
Župnija Polzelanovember 2009
Vloga očeta in mame v družinistarši
Don Boskov centernovember 2009
Vloga očeta v družinistarši
OŠ Celjenovember 2009
Droge, zasvojenosti in mistarši
OŠ Murska Sobotanovember 2009
Preventiva pred zasvojenostmi in vloga starševstarši, učitelji
IV. OŠ Celjenovember 2009
Droge, zasvojenostmi in mistarši
OŠ Mojstranaoktober 2009
Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
OŠ Mojstranaoktober 2009
Preventiva zasvojenosti*učenci
OŠ Mojstranaoktober 2009
Samopodoba*učenci
OŠ P.V. Jeseniceoktober 2009
Samopodoba*učenci
OŠ P.V. Jeseniceoktober 2009
Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
OŠ P.V. Jeseniceoktober 2009
Družina in vloga mame in očetastarši, učitelji
OŠ J.V. Kranjska Goraoktober 2009
Odraslost, odhod od doma, vstop v svet*učenci
OŠ J.V. Kranjska Goraoktober 2009Samopodobaučenci
II. OŠ Celjeoktober 2009Droge, zasvojenosti in mistarši
OŠ Lava Celjeoktober 2009Odvisnostiučenci
Don Boskov centeroktober 2009Nerazumevanje s taščo/tastom, oz. zetom/snahozakonci, pari
Don Boskov centeroktober 2009Kako do dobrega šolskega uspeha?starši
Don Boskov centeroktober 2009Vloga mame v družinistarši


Šolsko leto 2008/2009:

 

Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

Don Boskov centerjunij 2009Razumeti mladostnikastarši
Don Boskov centermaj 2009Ko se v družini pojavi depresijastarši
OŠ Cankovamaj 2009Odgovorno starševstvostarši in učitelji
II. OŠ Celjemaj 2009Preventiva pred odvisnostmi in odnos do spolnosti*učenci
Don Boskov centermaj 2009Kako se z mladostnikom pogovarjati o spolnosti?starši
OŠ Ponikvaapril 2009Predavanje za staršestarši
Don Boskov centerapril 2009Ko se najina otroka prepiratastarši
Don Boskov centerapril 2009Razumeti mladostnikastarši
OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcumarec 2009Odnos med sodelavciučitelji
Gimnazija Rogaška Slatinamarec 2009Motivacija za šolski uspehdijaki
Zdravstveni dom Radovljicamarec 2009Odnos med sodelavcimedicinske sestre
Zdravstveni dom Radovljicamarec 2009Stres na delovnem mestumedicinske sestre
Don Boskov centermarec 2009Vloga očeta v družinistarši
Vrtec Rogaška Slatinamarec 2009Biti dober oče in mamastarši
OŠ Gradec, Litijamarec 2009Kako biti varen pred drogo?starši in učitelji
Don Boskov centermarec 2009Vpliv družine na samopodobo otrokastarši
Don Boskov centerfebruar 2009Odhod od doma - vstop v svetstarši
Skupnost Emanuel, Celjefebruar 2009Ljubezen med zakoncemavikend za mlade
Don Boskov centerfebruar 2009Vloga mame v družinistarši
I. OŠ Rogaška Slatinafebruar 2009Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
Gimnazija Rogaška Slatinajanuar 2009Motivacija za šolskih uspeh*dijaki
Župnija sv. Martina - Trbovljejanuar 2009Psihično nasilje v odnosu med starejšimi in mladimižupljani
Don Boskov centerjanuar 2009Kako najin odnos vpliva na starševstvo?starši
OŠ Podčetrtekjanuar 2009Kako otroku postaviti meje?starši, učitelji
PUM, Celje (projektno učenje za mlade)januar 2009Odnos strokovni delavci-mladistrokovni delavci
I. OŠ Žalecdecember 2008Razumeti mladostnikastarši, učitelji
Župnija bl. A.M. Slomška - Velenjedecember 2008Družina in praznikistarši
OŠ Hrušovec, podružnica Kalobjedecember 2008Vzgoja za odgovorno odločanjestarši, učitelji
OŠ Lava Celjedecember 2008Preventiva pred zasvojenostmi*učenci
I. OŠ Žalecdecember 2008Otrokova samozaveststarši, učitelji
Don Boskov centerdecember 2008Ko otrok noče stran od televizija ali računalnikastarši
OŠ Vojnikdecember 2008Spolne zlorabestarši, učitelji
OŠ Hrušovec - Šentjurdecember 2008Kako motivirati otroka za šolski uspeh?starši, učitelji
OŠ Hrušovec - Šentjurdecember 2008Biti dober oče in mamastarši, učitelji
I. OŠ Žalecdecember 2008Kako otroku postaviti meje?starši, učitelji
Župnija Rogatecnovember 2008Biti dober oče in mamastarši
Gimnazija Slovenske Konjicenovember 2008Prezgodnji spolni odnosi in zlorabestarši
OŠ J.M. Bohinjska Bistricanovember 2008Preventiva pred zasvojenostmi*učenci
Gimnazija Slovenske Konjicenovember 2008Motnje hranjenja, samo-poškodovanjestarši, učitelji
Gimnazija Jesenice, LASnovember 2008Vzgoja za odgovornost - preventiva pred zasvojenostmistarši, učitelji
I. OŠ Rogaška Slatinanovember 2008Odvisnosti*učenci
OŠ Slovenske Konjicenovember 2008Depresija in samomorstarši, učitelji
OŠ Lava - Celjenovember 2008Preventiva pred zasvojenostmi*učenci
Vse slovensko srečanje skavtskih voditeljev, Cerknonovember 2008Reševanje konfliktov v skupini voditeljevskavtski voditelji
Don Boskov centernovember 2008Kako otroku postaviti meje?starši
OŠ Slovenske Konjicenovember 2008Droge in alkoholstarši, učitelji
OŠ Lava - Celjenovember 2008Nenasilno reševanje konfliktovučenci
III. OŠ Murska Sobotanovember 2008Razumeti otroka/mladostnikastarši, učitelji
III. OŠ Murska Sobotanovember 2008Vzgoja za odgovorno odločanjestarši, učitelji
III. OŠ Rogaška Slatinanovember 2008Zaljubljenost, ljubezen in spolnost*učenci
OŠ Slovenske Konjicenovember 2008Zasvojenost in spolnost*učenci
OŠ Kranjska Goraoktober 2008Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
OŠ Lava - Celjeoktober 2008Preventiva pred zasvojenostmi*učenci
II. OŠ Murska Sobotaoktober 2008Kako otroku postaviti meje?starši, učitelji
I. OŠ Murska Sobotaoktober 2008Biti dober oče in mamastarši, učitelji
III. OŠ Rogaška Slatinaoktober 2008Zaljubljenost in spolnost*učenci
OŠ Lava - Celjeoktober 2008Nenasilno reševanje konfliktovučenci
Don Boskov centeroktober 2008Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
OŠ Šmarje pri Jelšahoktober 2008Otrokova samozaveststarši, učitelji
OŠ Hruševec - Šentjuroktober 2008Delavnice*učenci
OŠ Šmarje pri Jelšahoktober 2008Pogovor v družini o zaljubljenosti in spolnostistarši, učitelji
OŠ Vojnikoktober 2008Kako se pogovarjati o spolnosti?starši, učitelji


Šolsko leto 2007/2008:

 

Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

SŠC Lavajunij 2008Delavnice*dijaki
Don Boskov centerjunij 2008Rivalstvo med brati in sestramistarši
OŠ J.M. Bohinjska Bistricajunij 2008Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
Stolna župnija sv. Danijel - Celjemaj 2008Odgovorno starševstvostarši
Don Boskov centermaj 2008Kaznovanje otrokstarši
OŠ Podčetrtekmaj 2008Nenasilno reševanje konfliktov*učenci
OŠ J.M. Bohinjska Bistricamaj 2008Enostarševska družinastarši, učitelji
Dom sv. Jožefa - Celjeapril 2008Okrogla miza - Družina: zveza, zaveza, obveza, odvezaduhovniki, kateheti
Šentvid pri Grobelnemapril 2008Zaljubljenost, ljubezen in spolnost*mladinska skupina
Don Boskov centerapril 2008Neenotnost staršev pri vzgojistarši
OŠ Braslovčeapril 2008Odnos učitelj - učiteljučitelj
Župnija bl. A.M. Slomška - Celjeapril 2008Mladostnik in duhovnoststarši birmancev
OŠ J.M. Bohinjska Bistricaapril 2008Kako se pogovarjati z mladistnikom o spolnosti?starši, učitelji
TŠC Kranjmarec 2008Odvisnosti*dijaki 4. letnikov
Gimnazija Rogaška Slatinamarec 2008Spodbujanje mladostnika pri šolskih obveznostistarši
Knjižnica Velenjemarec 2008O terapevtskem deluobiskovalci knjižnice
Župnija Litijamarec 2008Odnosi v družinistarši
Don Boskov centermarec 2008Otrok se noče učitistarši
OŠ Šmartno pri Litijimarec 2008Kako se pogovarjati z mladostnikom o spolnosti?starši, učitelji
OŠ J.M. Bohinjska Bistricamarec 2008Pogovor v družini o drogahstarši, učitelji
Vrtec Beltincimarec 2008Kako otroku postaviti meje?starši
Župnija Ponikva pri Žalcumarec 2008Kako prepoznati človeško stisko in se nanjo odzvati?sodelavci Karitas
OŠ Ponikvafebruar 2008Otroci, spoštovanje in lepo vedenjestarši, učitelji
Župnija Šmartno pri Litijifebruar 2008O zakonu in družinizakonci
Župnija Šmartno ob Pakifebruar 2008Odgovorno starševstvostarši
Društvo socialnih delavcev Celjefebruar 2008Relacijska družinska terapijasocialne delavke
Župnija Gomilskofebruar 2008Biti dober oče in mamastarši
OŠ J.Z. Bohinjska Bistricafebruar 2008Otrokova samozaveststarši, učitelji
TŠC Kranjfebruar 2008Aktivno in odgovorno starševstvostarši, učitelji
ŠCC Celje - srednja elektro in kemijska šolajanuar 2008Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
Gimnazija Lava - Celjejanuar 2008Odnos starš - najstnikstarši, učitelji
Don Boskov centerjanuar 2008Otrok in računalnikstarši
Dom sv. Jožefa Celjejanuar 2008Pogovor v družini o drogah, motnjah hranjenja ter samopoškodovanjustarši
OŠ Šmartno pri Litijijanuar 2008Pogovor v družini o drogahstarši, učitelji
OŠ J.M. Bohinjska Bistricajanuar 2008Kako otroku postaviti meje?starši, učitelji
OŠ Slovenj Gradecjanuar 2008Nenasilno reševanje konflikte*učenci
Don Boskov centerdecember 2007Družina in praznikistarši
OŠ Podgorjedecember 2007O odvisnostih*učenci
OŠ Ponikvadecember 2007O prehodu v srednje šolo*učenci
Župnija Šmarje pri Jelšahdecember 2007Družina in praznikistarši
Dom sv. Jožefadecember 2007Oblikovanje otrokove samopodobestarši
Vrtec Danijelov levčekdecember 2007Otrokova samopodobastarši
OŠ Vojnikdecember 2007Pogovor v družini o drogah, motnjah hranjenja in samopoškodovanjustarši
OŠ Ponikvadecember 2007Otroški parlament - odvisnostiučenci
OŠ J.M. Bohinjska Bistricadecember 2007Razumeti otroka / mladostnikastarši, učitelji
OŠ Podgorjenovember 2007Pogovor v družini o drogah, motnjah hranjenja in samopoškodovanju
starši, učitelji
OŠ Šmarje pri Jelšahnovember 2007Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši
Radeče, LASnovember 2007Otrokova samozavest in soočanje z uspehi in porazistarši
OŠ Podgorjenovember 2007Zdrav način spremljanja otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
OŠ Rimske Toplicenovember 2007Od razvajenosti k odgovornostistarši
Vrtec Zarja - Celjenovember 2007Oblikovanje otrokove samopodobestarši
OŠ Slovenj Gradecnovember 2007O drogah, motnjah hranjenja in samopoškodovanjustarši
Bolnica Murska Sobotanovember 2007Depresija in stres kot posledica nezadovoljujočih odnosov v službi in družini
medicinske sestre
Dom sv. Jožefanovember 2007Kako in kdaj otroku postaviti meje?starši
ŠSC Celje - srednja strojna šolanovember 2007Prehod iz OŠ v ŠSstarši, učitelji
OŠ Šmartno pri Litijinovember 2007Otrokova samozaveststarši, učitelji
OŠ J.M. Bohinjska Bistricanovember 2007Biti dober oče in mamastarši, učitelji
OŠ J.M. Bohinjska Bistrica
november 2007O odvisnostih*učenci
OŠ J.M. Bohinjska Bistrica
november 2007O odvisnostih*učenci
Hiša generacij, Laškonovember 2007Razumeti mladostnikastarši
ŠCC - srednja gradbena šolanovember 2007Prehod iz OŠ v ŠSstarši, učitelji
III. OŠ Murska Sobotaoktober 2007Mala šola za staršestarši
Dom sv. Jožefaoktober 2007Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši
Vrtec Danijelov levčekoktober 2007Vpliv partnerskega odnosa na starševstvostarši
Materinski dom Žalecoktober 2007Nasilje in samopodobastrokovni delavci
I. OŠ Žalecoktober 2007Pogovor v družini o motnjah hranjenja in samopoškodovanjustarši, učitelji
Župnija sv. Andraž nad Polzelooktober 2007Zakonski jubilejzakonski jubilanti
OŠ Vojnikoktober 2007Biti dober oče in mamastarši, učitelji
OŠ Šmartno pri Litijioktober 2007Spremljanje otrokovih šolskih obveznostistarši, učitelji
Škofijski pastoralni svet, Celjeseptember 2007Pastorala zakoncev - pastorala moškihčlani ŠPS
Salezijanski mladinski center Celjeseptember 2007Izziv starševstvastarši
Katehetski pastoralni tečaj, Celjeseptember 2007Pastorala zakoncev - pastorala moškihduhovniki, katehistinje
Mladinski center Ormožseptember 2007Partnerstvo - starševstvostarši, zakonci


Šolsko leto 2006/2007:

 

Kje

Kdaj

Naslov

Udeleženci

OŠ Cerklje na Gorenjskemavgust 2007, dva dniIzobraževanje učiteljevučitelji
Festival družin, Postojnamaj 2007Kako izboljšati zakonski odnoszakonci, pari
OŠ Cerklje na Gorenjskemmaj 2007Pogovor v družini o spolnostistarši, učitelji
Župnija Šmarje pri Jelšahapril 2007Značilnosti dovolj dobrega zakonskega odnosazakonci, pari
Župnija Šmarje pri Jelšahapril 2007Kako in kdaj otroku postaviti mejo?starši
Župnija Slovenske Konjicemarec 2007Družina in Veliko nočstarši
Gimnazija Kranjmarec 2007Odvisnosti in motnje hranjenja*dijaki
Srednja trgovska šola Kranjfebruar 2007O odvisnostih*starši, učitelji
OŠ Žabnicafebruar 2007Odgovorno starševstvostarši
OŠ Orehekfebruar 2007O odvisnostihstarši, učitelji
Biotehnična srednja šola Kranjjanuar 2007Kako ohraniti stik z najstnikom?starši, učitelji
OŠ Besnicajanuar 2007Kako razumeti otroka?starši, učitelji
OŠ Predosljejanuar 2007Čustveni razvoj otrokastarši, učitelji
OŠ Stražiščejanuar 2007O odvisnostih in odgovornem starševstvustarši, učitelji
TŠC Kranjjanuar 2007O odvisnostihstarši, učitelji
OŠ Kranjska Gorajanuar 2007Šola za staršestarši, učitelji
OŠ Velika Polananovember 2006Šola za staršestarši, učitelji
OŠ Prežihov Voranc - Ljubljanaapril 2006Preventiva pred nasiljem*starši
OŠ Prežihov Voranc - Ljubljana
maj 2006Supervizija*učitelji
OŠ Prežihov Voranc - Ljubljana
maj 2006Spregovoriti o nasilju*učenci