Forenzični razgovor z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabeSpolna zloraba v otroštvu je travmatični dogodek, ki pušča dolgotrajne posledice. Raziskave kažejo, da je način pristopa do otroka v sistemu za zaščito otrok ključnega pomena za preprečevanje retravmatizacije, nadaljno okrevanje in varnost otroka. Nesenzibilni in neprimerni načini spraševanja so se pokazali kot dejavniki tveganja v procesu okrevanja od travme.


Prizadevamo si, da bi bilo v Sloveniji več ustrezno usposobljenih strokovnjakov, ki bi znali ob upoštevanju razvojnih posebnosti, čustvenega stanja otroka ter na podlagi strategij, ki temeljijo na znanosti, pridobiti forenzično zanesljive informacije na otroku prijazen način.


Dvodnevno zobraževanje za strokovnjake, ki se srečujejo s spolno zlorabljenimi otroki, bo potekalo 30. novembra in 1. decembra 2018.


Izvajalci:


prof. dr. Gordana Buljan Flander, psihologinja in psihoterapevtka ter predstojnica Klinike za zaščito otrok mesta Zagreb. Prejela je številne nagrade za svoje delo, program, ki ga izvaja, je Svet Evrope prepoznal kot model dobre prakse. Je stalna sodna izvedenka za zlorabljene in zanemarjene otroke in avtorica večih knjig.


Srečko Škerbec, univ. dipl. iur., okrožni sodnik svetnik, vodja Specializiranega oddelka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dolgoletni preiskovalni sodnik in vodja sekcije preiskovalnih sodnikov Slovenije, trenutno kazenski sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani.


dr. Sara Jerebic, spec. ZDT, asistentka pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije. V klinični praksi se srečuje z otroki, ki so doživeli spolno zlorabo.


Vsebina:


PETEK, 30. november 2018

8.30 –  9.00

Registracija

9.00 – 10.00

Terapevtska obravnava spolno zlorabljenih otrok

10.00 –  11.00

Odkrivanje spolne zlorabe

11.00  – 11.15

Odmor

11.15 – 12.30

Priprava otroka na sodišče

12.30  – 13.30

Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

Forenzični intervju

15.00  – 15.15

Odmor

15.15 – 17.00

Video posnetek forenzičnega intervjuja

17.00 – 18.00

Dokazovanje v kazenskem postopku pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost otrok


SOBOTA, 1. december 2018

9.00 – 10.00

Obravnava otroka glede na njegovo razvojno stopnjo


10.00  – 10.15

Odmor

10.15 – 11.30

Spomin in travma

11.30 – 12.00

Merila za ocenjevanje pristnosti izjave

12.00 -  13.00

Odmor za kosilo

13.00 – 13.45

Forenzični intervju z otroki s posebnimi potrebami


13.45 – 14.45

Video prikaz forenzičnega intervjuja z otrokom z motnjami v duševnem razvoju


14.45 – 15.00

Odmor

15.00 – 16.00

Lažne in resnične obtožbe spolnih zlorab

16.00 – 17.00

Razprava in zaključek


Socialna zbornica Slovenije je verificirala program in ga ovrednotila z 1 točko.


Število udeležencev je omejeno. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest na naslov: sara.jerebic@blizina.si