Delavnice za učence in dijake


Program je namenjen učencem zadnje triade in dijakom ter razvija občutek lastne vrednosti in spodbuja odgovornost. Delo poteka v stalnem prepletu predavanja, igre vlog in pogovora z učenci v obliki pro et contra. V dogovoru s šolo se program lahko izvede v trajanju ene do pet šolskih ur.


Teme:


  • Odvisnosti
  • Nenasilno reševanje konfliktov
  • Zaljubljenost in spolnost
  • Moja samopodoba
  • Šola in učenje